Η εταιρία

Η εταιρία

Η ΚΥΠΡΗΣ & ΣΙΑ είναι μία από μακρού καθιερωμένη εταιρία Συμβούλων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε Ευρεσιτεχνίες, Υποδείγματα Χρησιμότητας, Εμπορικά Σήματα και Βιομηχανικά Σχέδια.

Η εταιρία μας ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1967, από τον Φειδία Κυπρή, συν-ιδρυτή το 1963 και Διευθύνων Συνέταιρο της εταιρίας Saba, Kypris & Co. με έδρα την Κύπρο.

Για περισσότερες από τέσσερεις δεκαετίες προσφέρουμε στους πελάτες μας αποτελεσματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Εκπροσωπούμε ένα αυξανόμενο αριθμό γνωστών αλλοδαπών γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας από όλο τον κόσμο: την Βόρεια και Νότια Αμερική, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και την Νότια Αφρική.

Η εμπειρία μας

Παρέχουμε στους πελάτες μας όλη την απαραίτητη υποστήριξη που αφορά στη προστασία Εμπορικών Σημάτων, Ευρεσιτεχνιών, Υποδειγμάτων Χρησιμότητας, Βιομηχανικών Σχεδίων και Ονομάτων Τομέα (Domain Names).

Συμβουλεύουμε, επίσης τους πελάτες μας και σε άλλα θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας όπως: Ονομασίες Προέλευσης, Αδειοδοτήσεις και μεταφορά τεχνολογίας, Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright), Δικαστικές διαφορές, Καταπολέμηση της πειρατείας, Διαδίκτυο και Πληροφορική.

Η φιλοσοφία μας

Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στο να παρέχουμε με συνέπεια τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους τομείς δραστηριότητας μας, με αποτελεσματικό, άμεσο, αξιόπιστο και οικονομικό τρόπο, με γνώμονα το συμφέρον των πελατών μας.

Παγκόσμια εκπροσώπηση

Κατά την μακρόχρονη επαγγελματική διαδρομή μας, έχουμε δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο και αξιόπιστο παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών, το οποίο εγγυάται τη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες μας.